รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่โรงเรียนและเทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมและโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีเปิดโครงการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 12 โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย   สำหรับโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 ที่ผ่านมา  รางวัลชนะเลิศประเภทชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองสะแกกวน เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยนายสมชัย กอชัยศิริกุล  นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง  เข้ารับถ้วยรางวัลชนะเลิศ นายจรูญ  บุญนาน  ผู้ใหญ่บ้านหนองสะแกกวน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
และวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมนายจรูญ บุญนาน ผู้ใหญ่บ้านหนองสะแกกวน เข้ารับถ้วยพระราชทาน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero waste)เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน ณ อาคารอิมแพค ฟอรั้ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี