สืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมชาวอำเภอโนนดินแดง ร่วมพิธีสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา ณ เขื่อนลำนางรอง