เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม

12 สิงหาคม 2560 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานข้าราชการ ภาครัฐภาคเอกชน ฯลฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดย นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำเภอโนนดินแดงเป็นประธานในพิธี เช้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ช่วงเย็น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล