กิจกรรมวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๐ นางสาวสุนันท์ สุขเจริญ นายอำเภอโนนดินแดง นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาคประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงวีรชนเราสู้ รำบวงสรวงโดยนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าฯ พิธีวางพวงมาลา ได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา คล้องพวงมาลัยรูปปั้น พร้อมทั้งกล่าวคำสดุดีวีรชนเราสู้ งานวันที่ระลึกอนุสาวรีย์เราสู้จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพ สดุดีวีรกรรมวีรชนเราสู้ที่เสียสละชีวิตต่อสู้ผู้ก่อการร้ายในการก่อสร้างถนนสายละหานทราย - ตาพระยา