กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ โดยฯพณฯ ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่นำน้องๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑