• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ลงนามถวายพระพร

ข่าวสารล่าสุด :

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252 E-mail : nondindaengcity@gmail.com

เยี่ยมบ้าน...แลเมือง


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่นำน้องๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ประชุมใหญ่สันนิบาตเทศบาล จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมด้วยนายธำรงค์ ชำนิจศิลป์ ปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมการประชุมสันสิบาตเทศบาล จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งในการประชุมได้มีสาระสำคัญคือการมอบหมายให้เทศบาลตำบลโนนดินแดง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง : นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในงานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายสมชัย กอชัยศิริกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาในงาน
วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโนนดินแดงบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

ข้อมูลน่ารู้

  • ข้อควรรู้อัตรา ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
  • AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิงค์หน่วยงานอื่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Back to Top