• คู่มือประชาชน เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ลงนามถวายพระพร

ข่าวสารล่าสุด :

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252 E-mail : nondindaengcity@gmail.com

เยี่ยมบ้าน...แลเมือง


เวทีสัมมนา "เมืองยั่งยืน"

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ได้รับเกียรติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ถ้วยพระราชทานฯ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง เข้ารับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11 และรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero waste)เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา ๘๙ ชุมชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

สืบสานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ แข่งขันก่อเจย์ดีทราย ประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์และประกวดเทพีสงกรานต์ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image022

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบ

นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านหนองสะแกกวน ร่วมต้อนรับนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนบ้านหนองสะแกกวน ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

นายสมชัย กอชัยศริกุล นายกเทศมนตรี มอบเกียรติบัตรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หอประชุมฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

27 มกราคม 2560 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ หัวหน้าส่วน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ณ ค่ายลูกเสือสำรองหน่วยพิทักษ์ป่าคลองโป่ง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมแปรอักษรถวายอาลัย

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และชาวอำเภอโนนดินแดง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมแปรอักษรถวายอาลัย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐

สมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่นำน้องๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโนนดินแดงบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

ข้อมูลน่ารู้

  • ข้อควรรู้อัตรา ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
  • AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิงค์หน่วยงานอื่น

คลังข่าว กระทรวงมหาดไทย ศาลปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Back to Top