• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ลงนามถวายพระพร

ข่าวสารล่าสุด :

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252 E-mail : nondindaengcity@gmail.com

เยี่ยมบ้าน...แลเมือง


พิธีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2557

วันที่12 กรกฎาคม 2557 เทศบาลตำบลโนนดินแดงโดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมด้วย วัดใต้, วัดเหนือ, วัดป่าโนนดินแดง, วัดส้มป่อย, วัดบ้านหนองสะแกกวน และชาวบ้านทั้ง 12 ชุมชน ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557

image01

งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ย้อนยุค วันวาน สงกรานต์โนนดินแดง ประจำปี 2557 จัด ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

พิธีมอบแฟ้มผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดโครงการประชุมใหญ่ผู้ปกครองและพิธีมอบแฟ้มผลงานเด็ก ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่นำน้องๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง : นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในงานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายสมชัย กอชัยศิริกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาในงาน
วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พิธีหว่านวันแม่" ประจำปี 2556

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีหว่านวันแม่ ณ บริเวณแปลงนาปราณีต อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลโนนดินแดง

โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ขอเชิญชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโนนดินแดง ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์ นักกีฬาแต่ละชุมชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโนนดินแดงบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

ข้อมูลน่ารู้

  • ข้อควรรู้อัตรา ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
  • AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิงค์หน่วยงานอื่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Back to Top