• ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโนนดินแดง
  • ลงนามถวายพระพร

ข่าวสารล่าสุด :

สอบถาม ร้องเรียน แจ้งเหตุ ได้ที่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชดำเนิน ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260 โทร. 0-4460-6253 โทรสาร. 0-4460-6252 E-mail : nondindaengcity@gmail.com

เยี่ยมบ้าน...แลเมือง


งานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ย้อนยุค วันวาน สงกรานต์โนนดินแดง ประจำปี 2557 จัด ณ บริเวณเขื่อนลำนางรอง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

พิธีมอบแฟ้มผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง จัดโครงการประชุมใหญ่ผู้ปกครองและพิธีมอบแฟ้มผลงานเด็ก ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนดินแดง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยการนำของนายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชนและห้างร้านต่างๆ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่นำน้องๆ เยาวชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง : นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ร่วมพิธีถวายพวงมาลาในงานวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง

เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายสมชัย กอชัยศิริกุล
นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาในงาน
วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ" พุทธศักราช 2556

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนดินแดงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พิธีหว่านวันแม่" ประจำปี 2556

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีหว่านวันแม่ ณ บริเวณแปลงนาปราณีต อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

ประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลโนนดินแดง

โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลโนนดินแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01

กีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโนนดินแดง

ขอเชิญชาวเทศบาลตำบลโนนดินแดง ร่วมแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโนนดินแดง ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ร่วมแข่งขันและร่วมเชียร์ นักกีฬาแต่ละชุมชน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
image01งานทะเบียนพาณิชย์

งานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลโนนดินแดงบริการรับจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

ข้อมูลน่ารู้

  • ข้อควรรู้อัตรา ภาษีป้าย, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
  • AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ลิงค์หน่วยงานอื่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Back to Top